Specjalizacje Interim Managerów

Prezentowane poniżej obszary specjalizacji naszych Interim Managerów są wybranymi. Jeżeli Państwa firma poszukuje wsparcia w zakresie, który nie jest wylistowany, prosimy o kontakt. Na bieżąco aktualizujemy bazę zrealizowanych projektów IM, nawiązujemy współpracę z Interim Managerami i poszukujemy sprawdzonych specjalistów w dziedzinach wskazanych przez naszych Klientów.

General Management

 • Opracowanie strategii oraz modelu biznesowego,
 • Wprowadzenie firmy na zagraniczne rynki,
 • Zarzadzanie kryzysowe,
 • Fuzje i przejęcia,
 • Start up,
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw, restrukturyzacja zatrudnienia, przebudowa struktury organizacyjnej,
 • Zarządzanie zmianą, implementacja zmian we wszystkich obaszarch działalności,
 • Przygotowanie strategii rozwoju, przełożenie celi strategicznych na szczegółowe plany operacyjne,
 • Podnoszenie efektywnosći jakości procesów,
 • Optymalizacja i centralizacja procesów,
 • Zarządzanie operacyjne, doskonalenie procesów,
 • Wprowadzenie na rynek nowych produktów i rozwój produktów,
 • Budowanie kadry, zarządzanie ludźmi,

Sprzedaż

 • Uporządkowanie działań sprzedażowo-wdrożeniowych działu IT,
 • Przygotowanie i wprowadzenie nowej struktury pro-rynkowej i pro-sprzedażowej,
 • Udrożenie kanałów sprzedaży,
 • Przebudowa kanałów sprzedaży,
 • Budowanie sieci sprzedaży,
 • Zarządzanie sprzedażą,
 • Wdrożenie nowego systemu motywacyjnego.

Produkcja

 • Zoptymalizowanie procesów produkcyjnych w celu uzyskania rentowności operacyjnej,
 • Transfer linii produkcyjnej,
 • Optymalizacja procesów biznesowych, połączona z wdrożeniem zintegrowanego systemu jakości,
 • Minimalizacja różnic stanów magazynowych,
 • Podniesienie efektywności produkcji,
 • Wdrożenie LEAN w przedsiębiorstwie,
 • Zarządzanie projektem budowy fabryki,
 • Przywrócenie rentowności zakładu.

Finanse & Bankowość

 • Fuzje i przejęcia, projekty integracyjne,
 • Migracja procesów,
 • Restrukturyzacja operacyjna i kosztowa, restrukturyzacja zatrudnienia, przebudowa struktury organizacyjnej,
 • Zarządzanie zmianą, implementacja zmian we wszystkich obaszarch działalności,
 • Przygotowanie strategii rozwoju, przełożenie celi strategicznych na szczegółowe plany operacyjne,
 • Podnoszenie efektywnosći jakości procesów,
 • Optymalizacja i centralizacja procesów,
 • Poprawa/wdrożenie zarządzania ryzykiem kredytowym i operacyjnym,
 • Zarządzanie operacyjne, doskonalenie procesów,
 • Wprowadzenie na rynek nowych produktów i rozwój produktów,
 • Budowa, rozwój call center,
 • Wprowadzenie nowych kanałów sprzedaży,
 • Reorganizacja kanałów sprzedaży,
 • Projektowanie systemów motywacyjnych,
 • Opracowanie i wdrożenie efektywnego sysyemu raportowania (wyniki sprzedaży budżetowanie, prognozowanie),
 • Stworzenie i zarządzanie centrum usług wspólnych,
 • Zarządzanie projektami IT: tworzenie struktury działów IT, projektowaniu i zarządzaniu procesów, integracja i wdrożenia systemów,
 • Zarządzanie projektami (w tym zarządzanie portfelem projektów).

Marketing

 • Opracowanie strategii marketingowo-sprzedażowej,
 • Pozycjonowanie marek, segmentacja rynku,
 • Budowanie i zarządzanie programami lojalnościowymi,
 • PR i Komunikacja korporacyjna,
 • Marketing strategiczny,
 • Komunikacja zmian podczas przejęc i łączenia spółek,
 • Employer Branding,
 • Zarządzanie Działem Marketingu,
 • Opracowanie nowego pozycjonowania marki, kierunki rozszerzenia asortymentu.

Operacje

 • Wdrożenie KPI wraz z zasadami zarzadzania procesowego,
 • Zoptymalizowanie i urealnienie szeregu projektów nowych działań firmy,
 • Wdrażanie zasad, procesów i struktur zarządzania projektami oraz portfelem projektów ,operacyjne zarządzanie projektami, Organizacja oraz zarządzanie Biurem Projektu,
 • Doskonalenie procesów biznesowych, redukcja kosztów operacyjnych,
 • Przygotowanie strategii i projektów zmian organizacyjnych.

Łańcuch Dostaw

 • Stworzenie działu łańcucha dostaw w ramach istniejących struktur i wdrożenie informatycznego systemu zarządczego,
 • Przeniesienie produkcji własnej do podwykonawcy,
 • Optymalizacja zakupów,
 • Modelowanie i optymalizacja pracy magazynów,

IT

 • Wdrożenie rozwiązań procesowych i informatycznych niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • Budowanie i zarządzanie PMO,
 • Stworzenie oraz realizacja strategii IT,
 • Outsourcing IT,
 • Architektura systemów IT,
 • Projektowanie i wdrażanie procesów obsługi klienta (CRM i SelfCare).

Call Center

 • Reorganizacja struktury pionu obsługi klienta,
 • Zbudowanie profesjonalnego Contact Centre,
 • Zmiana platformy Call Center.