Zostań Interim Managerem

 • Jesteś doświadczonym menedżerem?
 • Cenisz niezależność i masz silną orientację na cel?
 • Zarządzanie zmianą to Twoja mocna strona?
 • Szukasz pomysłów na dalszą karierę zawodową?

Interim Management to rozwiązanie dla Ciebie!

Interim management jest popularnym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem na świecie. W Polsce zyskuje na popularności i staje się obowiązującym trendem na obecnym rynku pracy. Interim management dynamicznie zdobywa uwagę ze strony menedżerów wyższego szczebla. Przede wszystkim postrzegany jest on jako alternatywna forma kariery dla menedżerów, którzy po osiągnięciu wysokiego statusu i zebraniu dużych doświadczeń nie chcą pozostawać w korporacjach do samej emerytury.

Obecnie wielkość rynku IM w krajach rozwiniętych (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia) szacowana jest na dziesiątki tysięcy menedżerów pracujących w zawodzie Interim Managera. W samej Wielkiej Brytanii wartość rynku oceniana jest na 1,5 mld funtów.

W Polsce liczba menedżerów gotowych realizować projekty interimowe, dotychczas pracujących jako kadra zarządzająca w organizacjach, niezależni eksperci, czy konsultanci jest ok. 10 tyś. Osób pracujących jako Interim Managerowie, lub piastujących funkcje pokrywające się z charakterystyką tego zawodu jest ok. 200.

Inwenta a Interim Managerowie

Inwenta jest jedną z pierwszych firm na rynku polskim wspierającą idee interim managementu - nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, a równocześnie sposobu na rozwój kariery zawodowej dla top menedżerów. Wierzymy, że poprzez elastyczne podejście do rozwoju kariery zawodowej oraz czerpania z najlepszych standardów pochodzących z rynków zachodnich, polscy menedżerowie będą mogli dalej się rozwijać i zarządzać w optymalny sposób, m.in. dzięki takim narzędziom jak interim management.

Inwenta wspiera rozwój zawodowy Interim Managerów, dbając o wysokie standardy współpracy na każdym etapie realizacji projektu interim management.

Co zyskuje Interim Manager dzięki współpracy z Inwentą?

Przy współpracy z Inwentą, Interim może oczekiwać realnego wsparcia oraz partnerskiej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i dbałości o jakość dostarczanych usług.

Inwenta zapewnia pomoc, zarówno na etapie procesu rekrutacyjnego do projektu, jak i w trakcie realizacji projektu interim management. W trakcie rekrutacji, konsultant odpowiedzialny za jej przebieg odpowiada za komunikację z kandydatem oraz z klientem, jest źródłem wiedzy dla Interima w zakresie projektu oraz wskazówek dotyczących rozwoju jego kariery jako Interim Manager.

W trakcie realizacji projektu interim management, Interim Manager może liczyć na wsparcie ze strony Inwenty w postaci zaplecza merytorycznego, organizacyjnego i technicznego.

 • Każdy projekt realizowany we współpracy z Inwentą, jest wyposażony w zestaw narzędzi interim management, dostarczanych Interim Managerowi w celu podniesienia jakości projektu im oraz osiągniecia standardów promowanych przez Inwentę na rynku polskim;
 • Zależnie od rodzaju wdrażanego projektu, Interim Manager może być wspierany w jego realizacji przez doświadczonego senior managera - Shadow Managera, który jest współodpowiedzialny za merytoryczny stronę projektu;
 • Zespół merytoryczny, jest kolejnym elementem umacniającym pozycję Interim Managera jako głównego wykonawcę zlecenia. Zespół merytoryczny składa się z kilku niezależnych ekspertów, na stale współpracujących z Inwentą. Zespół może zostać powołany w celu wyrażenia opinii lub wypracowania praktycznych wskazówek do diagnozy sytuacji lub opracowania kolejnych etapów projektu.

W trakcie współpracy z Interim Managerami, Inwenta aktywnie promuje standardy projektów interim management na rynku polskim. Staramy się ułatwiać menedżerom podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie realizacji projektów im, poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Interim Managers, zapraszając do uczestnictwa w: Programie Certyfikacji Interim Managerów, Warsztatach Interim Management, roboczych spotkaniach Członków SIM. Wszystkie te aktywności sprzyjają poszerzaniu wiedzy nt. interim managementu, wymianie dobrych praktyk oraz networkingowi.

Z uwagi na doświadczenia Inwenty oraz aktywność w pozyskiwaniu projektów interim management, współpraca z nami zapewnia możliwie szybkie znalezienie się w procesie rekrutacyjnym do realizacji projektów zgodnych z Państwa profilem zawodowym. W trakcie rekrutacji, pierwszym źródłem naszych poszukiwań jest baza Interim Managerów Inwenty.

Interim Manager w procesie rekrutacyjnym

Powody, dla których Klient podejmuje decyzję o zatrudnieniu Interim Managera, zazwyczaj wymagają szybkich decyzji, działań i zmian. Tym samym Interim Manager musi rozpocząć projekt jak najszybciej, a jego wiedza i doświadczenie w wymaganym zakresie muszą w 100% satysfakcjonować Klienta. Tym samym rekrutacja na stanowisko Interim Managera jest z założenia procesem przyspieszonym i uproszczonym.

Czynniki wpływające na wybór Interim Managera do konkretnego projektu:

 • Zbieżność doświadczeń i kwalifikacji Interim Managera z aktualną potrzebą Klienta;
 • Referencje z wcześniej przeprowadzonych projektów;
 • Dostępność Interim Managera do realizacji projektu;
 • Możliwość dotarcia do Interim Managera w procesie poszukiwań kandydatów.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o włączeniu Interim Managera do procesu rekrutacyjnego jest zbieżność jego profilu zawodowego, w tym doświadczeń i wiedzy, wraz z wymaganiami i potrzebami Klienta. Po analizie zapotrzebowania, ustalany jest profil menedżera, który w sposób najbardziej skuteczny i efektywny zrealizuje dany projekt.

Ogromną rolę u każdego z kandydatów, pełnią rekomendacje oraz polecenia. Doświadczenie z poprzednich projektów interimowych oraz osiągnięte sukcesy na rzecz Klientów są kluczem do sukcesu samych kandydatów.

Podstawowym kryterium pozwalającym uwzględnić Interim Managera w projekcie jest jego dostępność do pracy na czas realizacji projektu. Specyfika projektów interimowych pokazuje, że czas ten może być bardzo zróżnicowany (od kilku miesięcy do kilku lat), podobnie jak stopień zaangażowania czasowego w projekt na przestrzeni tygodnia pracy - niekiedy jest to pełen etat, niekiedy 2-3 dni w tygodniu.

Ważnym elementem w rekrutacji Interim Managerów, oprócz standardowej dla projektów Executive Search weryfikacji umiejętności, doświadczeń i typu osobowości, jest też łatwość dotarcia do Kandydatów. W związku z krótkimi terminami realizacji projektów interimowych, pierwszym źródłem pozyskania Kandydatów jest wewnętrza baza Interim Managerów Inwenty.

W trakcie procesu rekrutacyjnego, Kandydat musi być przygotowany na podejmowanie szybkich i wiążących decyzji dotyczących jego udziału w dalszych etapach rekrutacji. Powinien być otwarty na dzielenie się swoimi referencjami ze zrealizowanych projektów oraz informacjami dotyczącymi jego doświadczeń.

Baza top managerów Inwenty

Jednym z czynników, który pozwala szybko rozpocząć realizację projektu interimowego przez menedżera, jest obecność aktualnego CV Kandydata w bazie Inwenty. Zawsze istnieje możliwość spotkania się z naszym Konsultantem i przedyskutowania ewentualnych wątpliwości w zakresie udostępniania swoich dokumentów do projektów.

Jeżeli chciałbyś przesłać swoje CV i dołączyć do bazy top managerów Inwenty - zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia na adres: bądź zarejestrowania się przez formularz zgłoszeniowy: www.inwenta.pl/rejestracja-uzupelnij-dane.

Czy interim management jest dla mnie?

Na to pytanie doświadczony menedżer powinien odpowiedzieć sobie wieloaspektowo. Jeżeli samodzielne rozpatrywanie "za" i "przeciw" nowej ścieżce zawodowej na niewiele się zda, warto zasięgnąć porady u specjalisty - Coacha, bądź Konsultanta z firmy doradztwa personalnego, którzy podpowiedzą, czy zakres dotychczasowych doświadczeń, upodobania, cechy osobowościowe sprzyjają rozwojowi kariery w kierunku interim managementu. Warto poszukać na rynku publikacji, które mogą pomóc w podjęciu tak ważnej życiowej decyzji.

Najważniejsze cechy jakie powinien posiadać Interim Manager:

 • Bardzo silna orientacja na cel;
 • Szeroko rozwinięte kompetencje w zakresie zarządzania projektami;
 • Doświadczenia w zarządzaniu procesem zmian;
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w różnych firmach/branżach;
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
 • Sukcesy na koncie;
 • Zabezpieczenie materialne, stabilna sytuacja finansowa;
 • Czerpanie satysfakcji z efektu działań, a nie poczucie władzy czy prestiżu;
 • Swobodne odnajdywanie się w sytuacji zmian.

Najczęstsze powody, dla których menedżerowie szukają zmiany i mogą być zainteresowani interim managementem:

 • Chęć dalszego rozwoju;
 • Poczucie zastoju w karierze zawodowej;
 • Ciekawość;
 • Utrata pracy stałej;
 • Potrzeba zmiany.

Podnoszenie kwalifikacji przez Interim Managera

Ważnym elementem dla Kandydatów - zarówno w okresie poszukiwań pracy, jak i bycia zatrudnionym - jest także nawiązywanie kontaktów z organizacjami skupiającymi środowisko polskich Interim Managerów. Jest prężnie działająca grupa zawodowa.

Poza oczywistym rozwojem zawodowym, który idzie w parze z kolejnymi realizowanymi przez Interim Managera projektami, na rynku istnieją inicjatywy umożliwiające menedżerom rozwój swoich kompetencji i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji z zakresu interim managementu. Inwenta obejmuje Patronat nad wybranymi, takimi jak:

 • Certyfikacja Interim Managerów

  Realizowana przez Stowarzyszenie Interim Managers (SIM). Program Certyfikacji jest skierowany do osób posiadających przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów interimowych, które chciałyby potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe w powyższym zakresie. Na program Certyfikacji składa się cykl szkoleń, do którego mogą przystąpić menedżerowie, którzy dopiero rozważają rozwój kariery w kierunku interim managementu.
 • Warsztaty Interim Management

  Realizowane przez Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) oraz Institute of Interim Management (IIM) z Wielkiej Brytanii. Są to warsztaty prowadzone na licencji brytyjskiego programu podnoszenia kompetencji w zakresie interim management. Dostępne są dwa moduły, zależnie od stopnia zaawansowania uczestników: Exploring IM oraz Advanced IM.
 • Projekt "Interim management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą"

  Realizowany przez Stowarzyszenie Interim Managers (SIM), Institute of Interim Management (IIM) z Wielkiej Brytanii oraz Inwentę. Jest to projekt innowacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego główne założenia opierają się na promowaniu idei interim management wśród polskiej kadry zarządzającej oraz przedsiębiorstw, jako sposobu na rozwój kariery dla doświadczonych menedżerów, oraz sposobu na efektywne zarządzanie w przedsiębiorstwach.
 • Narzędzia i Metodyka Interim Management

  Jest to zestaw narzędzi wypracowanych w ramach badań rynku, ekspertyz i konsultacji prowadzonych pod patronatem Stowarzyszenia Interim Managers, wypracowanych w celu standaryzacji zawodu i usług świadczonych przez Interim Managerów w Polsce. Do narzędzi zalicza się m.in. wykaz potrzeb biznesowych Klienta, umowę na usługi interim management, plan działań i monitorowania efektów.
 • W trakcie współpracy z Interim Managerami, Inwenta staramy się ułatwiać menedżerom podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie realizacji projektów interim management, m.in. poprzez ułatwianie dostępu do Programu Certyfikacji Interim Managerów, Warsztatów Interim Management, roboczych spotkań Członków SIM. Wszystkie te aktywności sprzyjają poszerzaniu wiedzy nt. interim managementu, wymianie dobrych praktyk oraz networkingowi.

Certyfikacja

Certyfikacja Interim Managerów realizowana przez Stowarzyszenie Interim Managers (SIM). Program Certyfikacji jest skierowany do osób posiadających przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów interimowych, które chciałyby potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe w powyższym zakresie. Na program Certyfikacji składa się cykl szkoleń, do którego mogą przystąpić menedżerowie, którzy dopiero rozważają rozwój kariery w kierunku interim managementu.

 • Certyfikat jest potwierdzeniem kompetencji interim managera oraz doświadczeń w obszarze projektów czasowych;
 • Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym wiarygodność interim managera oraz jego ofert i rzetelnego wypełniania zobowiązań w stosunku do klientów, z którymi zostały zawarte umowy formalno-prawne;
 • Upowszechnianie banku danych o interim managerach, głównego źródła obiektywnej informacji dla Klientów;
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku interim managera.

Więcej na temat certyfikacji znajdą Państwo na: http://stowarzyszenieim.org/page/program-certyfikacji-interim-managerow

Profesjonalne wsparcie dla menedżerów

Inwenta jako ekspert w rekrutacji na najwyższe stanowiska menedżerskie zawsze służy wsparciem Kandydatom w zakresie ich rozwoju zawodowego. Jeżeli potrzebujesz konsultacji - skontaktuj się z nami!

Wspieramy rozwój zawodowy Interim Managerów, dbając o wysokie standardy współpracy na każdym etapie realizacji projektu interim management. Oferujemy także szereg działań mających na celu rozwój kompetencji Interim Managerów i dostęp do projektów typu im.

Co zyskuje Interim Manager dzięki współpracy z Inwentą? Więcej w zakładce: Inwenta a Interim Managerowie